Monthly Archives - juli 2018

e-boardstore.no stängs för handel

Det är med sorg i hjärtat vi tyvärr måste meddela att vi, åtminstone tillfälligt, stänger e-boardstore.no för handel. Anledningen är att vi den senaste tiden upplevt en väldigt stor problematik med våra leveranser till vårt kära grannland. Vi vill kunna hålla våra utlovade leveranstider. Tyvärr har vi inte kunnat göra det på slutet. P.g.a. produkternas art (batterier) är fraktmöjligheterna begränsade och de fraktalternativ som finns tillgängliga för oss är uppenbarligen bristfälliga. Vi måste reda ut de problem som vi nu upplever [...]

Les mer...